Công cụ hỗ trợ


Thông báo xét tốt nghiệp

Tháng 10/2016 nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp đợt 4/2016. Sinh viên nào có đủ điều kiện (Thi đậu tốt nghiệp - điểm tích lũy sau khi tốt nghiệp từ 2.00 trở lên, chứng chỉ thể chất, quốc phòng), nộp các hồ sơ liên quan như đã nêu cho Cô Lan Anh - Trợ lý Khoa trước 16h ngày 30/09/2016.

Thông báo thi tốt nghiệp cuối khóa năm học 2016-2017
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :25/TB
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO
(Thi tốt nghiệp cuối khóa)

Khoa Kỹ thuật tàu thủy thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cuối khóa  năm học 2016 - 2017 như sau:         
-          Kế hoạch thi môn 1: 
+ 08/08/2016                      : Ôn tập, giải đáp thắc mắc;
+ 29/08/2016                      : Dự kiến thi môn 1.
-          Kế hoạch thi môn  2
+ 01/09/2016                      :Ôn tập, giải đáp thắc mắc;
+ 22/09/2016                      : Dự kiến thi môn 2.
-          Địa điểm ôn tập và thi: Sinh viên liên hệ với khoa trước các ngày trên 1 tuần để được biết địa điểm.

Lưu ý:  Điều kiện để thi tốt nghiệp:
-                Sinh viên không được nợ bất cứ môn học nào và có điểm trung bình tích lũy toàn khóa học từ 2.00 trở lên
-                 Sinh viên phải nộp về Khoa bảng điểm và các Chứng chỉ: B Anh vănB Tin học ứng dụng (bản photo công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu).
-                  Sinh viên không đậu ở các kỳ thi trước,  liên hệ với Khoa để được hướng dẫn cụ thể.
Thời gian nộp các chứng chỉ cho Khoa: Từ 04/08/2016 đến trước 16h00 ngày 05/08/2016 .

Ban chủ nhiệm Khoa

                                                                                                                                          

                                                                                                                       
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2016

Sinh viên nào có đủ điều kiện xét tốt nghiệp, nộp các hồ sơ sau:
1,Chứng chỉ thể chất;
2, Chứng chỉ quốc phòng,
Thời hạn nộp hồ sơ kể trên trước 16h ngày 7/7/2016

Thông báo về tuyển sinh đi học tại Nhật Bản năm 2016

Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đại học năm thứ nhất, khóa 2015.
Chi tiết về thông báo vui lòng xem tại đây.
Mẫu đơn đăng ký vui lòng download tại đây.

Thông báo về việc nộp các chứng chỉ Quốc phòng, thể chất xét tốt nhiệp đợt 2/2016

Sinh viên đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt này (đợt 2/2016): Thi đậu tốt nghiêp, có đầy đủ chứng chỉ thể chất, quốc phòng. Đề nghị nộp các chứng chỉ Quốc phòng, thể chất (bản sao có photo công chứng kèm theo bản gốc để đối chiếu) cho cô Lan Anh trước 11h ngày 8/4/2016 để cô Lan Anh tổng hợp gửi phòng Đào tạo. Mọi sự chậm trễ, khoa sẽ không giải quyết

Thông tin về Thi tốt nghiệp môn 1 ngày 07/03/2016 và bổ sung đáp án câu hỏi Lý thuyết tàu

Thông báo
Ngày 07/03/2016 các em SV thi tốt nghiệp môn 1 tại phòng B007, bắt đầu từ 7h00.
Đáp án bổ sung câu hỏi Lý thuyết tàu download tại đây

Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp

Download Bộ câu hỏi ôn thi tốt nghiệp cho các chuyên ngành tại đây

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

Khoa kỹ thuật tàu thủy thông báo vào tháng 01 năm 2016 nhà trường sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, những sinh viên nào đủ các điều kiện sau thì nộp hồ sơ để xét công nhận tốt nghiệp về khoa cho cô Lan Anh:
                                   - Đã thi đậu tốt nghiệp
                                   - Chứng chỉ GDTC, GDQP.
Hạn chót nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp là vào 16h00 ngày 07/01/2016. Địa điểm nộp D404.

Thông báo thi tốt nghiệp cuối khóa


TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :65 /TB
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO
(Thi tốt nghiệp cuối khóa)

Khoa Kỹ thuật tàu thủy thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cuối khóa đợt 2 năm học 2015-2016 như sau:     
-          Kế hoạch thi môn 1
+ 29/02/2016                      : Ôn tập, giải đáp thắc mắc;
+ 07/03/2016                      : Thi môn 1.
-          Kế hoạch thi môn  2
+ 28/03/2016                      :Ôn tập, giải đáp thắc mắc;
+ 04/04/2016                      : Thi môn 2.
-          Địa điểm ôn tập và thi: Sinh viên liên hệ với khoa trước các ngày trên 1 tuần để được biết địa điểm.

Lưu ý:  Điều kiện để thi tốt nghiệp:
-           Sinh viên không được nợ bất cứ môn học nào và có điểm trung bình tích lũy toàn khóa học từ 2.00 trở lên
-            Sinh viên phải nộp về Khoa bảng điểm và các Chứng chỉ: B Anh vănB Tin học ứng dụng (bản photo công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu).
-                 Sinh viên phải đăng ký thi với phòng Đào tạo, những sinh viên nào đã nhận điểm I từ các đợt trước phải làm đơn xin xóa điểm I trước ngày thi 2 tuần. Sinh viên không thi đậu ở các kỳ thi trước,  liên hệ với Khoa để được hướng dẫn cụ thể.
Thời gian nộp các chứng chỉ cho Khoa: Từ 11/01/2016 đến hết 13/01/2016.


Ban chủ nhiệm Khoa

Kế hoạch làm luận văn tốt nghiệp năm 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                                            
TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2015
                                

THÔNG BÁO

 (Kế hoạch làm luận văn tốt nghiệp năm 2015-2016)

Căn cứ vào kế hoạch học tập của Nhà trường năm học 2015-2016;
Căn cứ  vào tình hình thực hiện kế hoạch học tập của Khoa.
Khoa Kỹ thuật tàu thủy xin thông báo kế hoạch làm luận văn tốt nghiệp năm học 2015-2016 như sau:
1.             Các bước làm luận văn:
+ Thời gian giao đề tài : thứ 2 ngày 21/12/2015.                                    
2.             Nộp luận văn tốt nghiệp: Trước 16h00 ngày 29/03/2016
3.            Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp:
+ Dự kiến bảo vệ luận văn tốt nghiệp vào ngày  06/04 /2016
 Bao gồm:
+01 bộ bản vẽ, thuyết minh ghi đầy đủ các thông tin;
+ 01 bộ bản vẽ, thuyết minh không ghi tên giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện đề tài.
Lưu ý: Điều kiện làm luận văn tốt nghiệp:
-                   Sinh viên không được nợ bất cứ môn học nào.
-                  Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa: từ 2.50 trở lên; điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên.
-                     Sinh viên phải nộp bảng điểm và các Chứng chỉ: B Anh vănB Tin học ứng dụng cho Khoa (bản photo công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu). Sinh viên phải đăng ký học phần “Luận văn tốt nghiệp” với phòng Đào tạo.
-       Thời gian nộp các chứng chỉ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2015.
                                                                                               Ban chủ nhiệm Khoa