Công cụ hỗ trợ


Thông báo thi tốt nghiệp cuối khóa

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :30/TB
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO
(Thi tốt nghiệp cuối khóa)

Khoa Kỹ thuật tàu thủy thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cuối khóa  năm học 2015 - 2016 như sau:
-          Kế hoạch thi môn 1
+ 07/08/2015                      : Ôn tập, giải đáp thắc mắc;
+ 21/08/2015                      : Thi môn 1.
-          Kế hoạch thi môn  2
+ 06/09/2015                      :Ôn tập, giải đáp thắc mắc;
+ 18/09/2015                      : Thi môn 2.
-          Địa điểm ôn tập và thi: Sinh viên liên hệ với khoa trước các ngày trên 1 tuần để được biết địa điểm.

Lưu ý:  Điều kiện để thi tốt nghiệp:
-           Sinh viên không được nợ bất cứ môn học nào và có điểm trung bình tích lũy toàn khóa học từ 2.00 trở lên
-            Sinh viên phải nộp về Khoa bảng điểm và các Chứng chỉ: B Anh vănB Tin học ứng dụng (bản photo công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu).
-          Sinh viên phải đăng ký thi với phòng Đào tạo, những sinh viên nào đã nhận điểm I từ các đợt trước phải làm đơn xin xóa điểm I trước ngày thi 2 tuần. Sinh viên không đậu ở các kỳ thi trước,  liên hệ với Khoa để được hướng dẫn cụ thể.
Thời gian nộp các chứng chỉ cho Khoa: Từ 03/08/2015 đến hết 07/08/2015 .

Ban chủ nhiệm Khoa

                                                                                                                                          

                                                                                                                       
Thông báo tuyển dụng kỹ sư thiết kế tàu làm việc tại Quảng Ngãi.

Cần tuyển gấp 02 kỹ sư ngành thiết kế thân tàu thủy làm việc tại Quảng Ngãi, ưu tiên sinh viên có quê ở Quảng Ngãi. Liên hệ Mr Viễn: 0943782315 để biết thêm chi tiết công việc.

Thông báo xét công nhận tốt nghiệp đợt 3

Khoa kỹ thuật tàu thủy thông báo vào tháng 07 năm 2015 nhà trường sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp đợt 3, những sinh viên nào đủ các điều kiện sau thì nộp hồ sơ để xét công nhận tốt nghiệp về khoa cho cô Lan Anh:
                                   - Đã thi đậu tốt nghiệp
                                   - Chứng chỉ GDTC, GDQP.
Hạn chót nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp là vào 16h00 ngày 08/07/2015. Địa điểm nộp D404.

Thông báo xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

Khoa Kỹ thuật tàu thủy thông báo: Trong tháng 4/2015, nhà trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp đợt 2/2015. Sinh viên nào có đủ các điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp, nộp các giấy tờ có liên quan về Khoa (Bản sao chứng chỉ thể chất và quốc phòng kèm theo bản gốc để đối chiếu). Thời hạn nộp các chứng chỉ trên trong ngày 6/4/2015 (giờ hành chính), nộp tại Văn phòng khoa - phòng D404 cho cô Lan Anh.

Thông báo về Lịch thi và phỏng vấn học bổng của công ty Oshima năm 2015

Ngày 14 tháng 4/2015 ( thứ ba ) Công ty Oshima  sẽ sang Trường để tổ chức thi và phỏng vấn Học bổng và đi thực tập bên Oshima (Japan)
 8:00 - 9:30        Thi viet
10:00 - 15:00     Phong van
Sinh viên đăng ký theo form CV download tại đây, lưu ý:
1. Hoàn thành CV bằng tiếng Anh và gửi đến hòm thư của Công ty theo địa chỉ dưới đây: trước 17:00 ngày 25 / 3 / 2015 : t-shimada@ma.osy.co.jp CC:d-hang@ma.osy.co.jp 
2. Bản CV đó để nguyên dạng Excel.

Thông báo liên quan thi tốt nghiệp cuối khóa đợt 1 năm học 2014-2015


TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :71/TB
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2014


THÔNG BÁO
(Thi tốt nghiệp cuối khóa)

Khoa Kỹ thuật tàu thủy thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cuối khóa  năm học 2014-2015 như sau:  
-          Kế hoạch thi môn 1: 
+ 06/03/2015                      : Ôn tập, giải đáp thắc mắc;
+ 12/03/2014                      : Thi môn 1.
-          Kế hoạch thi môn  2
+ 27/03/2015                      :Ôn tập, giải đáp thắc mắc;
+ 03/04/2015                      : Thi môn 2.
-          Địa điểm ôn tập và thi: Sinh viên liên hệ với khoa trước các ngày trên 1 tuần để được biết địa điểm.

Lưu ý:  Điều kiện để thi tốt nghiệp:
-                     Sinh viên không được nợ bất cứ môn học nào và có điểm trung bình tích lũy toàn khóa học từ 2.00 trở lên
-                 Sinh viên phải nộp về Khoa bảng điểm và các Chứng chỉ: B Anh vănB Tin học ứng dụng (bản photo công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu).
-                 Sinh viên phải đăng ký thi với phòng Đào tạo, những sinh viên nào đã nhận điểm I từ các đợt trước phải làm đơn xin xóa điểm I trước ngày thi 2 tuần. Sinh viên không đậu ở các kỳ thi trước,  liên hệ với Khoa để được hướng dẫn cụ thể.
Thời gian nộp các chứng chỉ cho Khoa: Từ 2/3/2015 đến hết 4/3/2015.

Ban chủ nhiệm Khoa

                                                                                                                                          

                                                                                                                       
Thông báo lịch phỏng vấn sinh viên của trường cao đẳng Ulsan

Trường CĐ Ulsan sẽ tiến hành phỏng vấn sinh viên ứng tuyển Học bổng vào buổi chiều Thứ 3 ngày 13/01/2015
 Hạn chót nhận hồ sơ ứng tuyển của sinh viên vào 11h ngày 12/1/2015.

Học bổng của trường Cao đẳng ULSAN - Hàn Quốc

    Trong khuôn khổ hợp tác, trao đổi sinh viên giữa Trường ĐH GTVT Tp.HCM và Trường CĐ Ulsan - Hàn Quốc, năm 2015 trường CĐ Ulsan tiếp tục đợt tuyển chọn sinh viên.
    Form đăng ký học bổng Ulsan cho sinh viên vui lòng dowload tại đây
    Lưu ý:
    Hồ sơ học bổng cao đẳng Ulsan -Hàn Quốc chưa cần đến giấy khám sức khỏe.

Thông báo đăng ký xét công nhận tốt nghiệp

Trong tháng 1/2015 nhà trường tổ chức xét công nhận tốt ngiệp đợt 1 năm 2015. Những sinh viên nào đã đủ các thủ tục để xét công nhận tốt nghiệp, gửi về Văn phòng khoa cho cô Lan Anh từ 29/12 đến hết ngày 31/12/2014. Hồ sơ để xét công nhận tốt nghiệp gồm có:
  - Đã thi đậu tốt nghiệp (kèm theo bảng điểm).
  - Chứng chỉ thể chất, quốc phòng (photo có công chứng, có kèm bản gốc để đối chiếu).

Cập nhật điểm thi kết thúc các học phần Học kỳ 1 năm học 2014-2015

1/ Điểm thi HP "Phương pháp tính", mã HP: 072706, nhóm 01, ngày thi 03/12/2014
2/ Điểm thi HP "Sức bền tàu", mã HP: 072702, nhóm 01, ngày thi 02/12/2014
3/ Điểm thi HP "Sức bền tàu", mã HP: 072702, nhóm 02, ngày thi 02/12/2014
4/ Điểm thi HP "Tin học ứng dụng trong thiết kế tàu" , mã HP: 071717, nhóm 04, ngày thì 31/12/2014
4/ Điểm thi HP "Cơ học kết cáu Lý thuyết đàn hồi", mã HP: 072701, nhóm 01, ngày thi 26/01/2015 
5/ Điểm thi HP "Lý thuyết tàu", mã HP: 071410, nhóm 03, ngày thi 29/01/2015
6/ Điểm thi HP "Thiết bị tàu", mã HP: 073704, nhóm 02, ngày thi 27/01/2015
7/ Điểm thi HP "Đồ án môn học Thiết bị tàu", mã HP: 073705, nhóm 02, ngày thi 01/02/2015 
8/ Điểm thi HP " Hàn tàu", mã HP: 073707, nhóm 01, ngày thi 29/01/2015